Συνάντηση

Η 9η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.

Συνάντηση

Η 8η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.

Συνάντηση

Η 7η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.

Συνάντηση

Η 6η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.

Συνάντηση

Η 5η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.

Συνάντηση Ειδικών

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε συνάντηση ειδικών με σκοπό την επιλογή των μονοπατιών στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που μπορούν να επιλεχθούν για την εφαρμογή πράσινης άσκησης με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.

Συνάντηση

Η 4η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου ενώ παράλληλα ανταλλάξανε απόψεις σχετικά με τον τρόπο συνδεσιμότητας των υποσυστημάτων του έργου.

Skip to content