Στόχος του Έργου – Όραμα

Βασικός στόχος του έργου ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ (ΕΞυπνες ερευνητικές Υποδομές για Προσβάσιμη καιΝοτόμο ανθρωπΟκεντρική πολιτιΣμική-ΤΟΥΡΙΣΤική Ανάπτυξη στη Στερεά Ελλάδα) είναι η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών που θα ενισχύσουν την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα, με επίκεντρο τον άνθρωπο, ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιστημονική αριστεία σε παγκόσμιο επίπεδο και καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή.

Το έργο ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ βασίζεται σε μια εξ’ολοκλήρου καινοτόμα ιδέα, η οποία θέτει τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στην υπηρεσία του πολιτισμού και του τουρισμού. Συγκεκριμένα, εγκαθιστά υπολογιστικές υποδομές, και υποδομές παρακολούθησης της υγείας και ευεξίας των τουριστών, για την ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν τους τουρίστεςπροσφέροντας:

  • Επαυξημένη εμπειρία διαδικτυακής περιήγησης
  • Επαυξημένη εμπειρία χρήσης τουριστικών υποδομών ή επιτόπιας περιήγησης
  • Επαυξημένη εμπειρία σε χρήστες/επισκέπτες με αναπηρίες (ΑΜΕΑ)

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις και λοιπές δράσεις

Innovent Forum 2023

Αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στις 10-11/2/2023 στην Υβριδική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας “Innovent Forum 2023” στην πόλη της Λάρισας. Αξίζει να σημειωθεί πως το περίπτερο “έκλεψε” τα βλέμματα καθώς παρουσιάστηκαν πρωτότυπες μεθοδολογίες βαθιάς μηχανικής μάθησης Read more…

Συνάντηση

Η 6η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.

Balkan Forum 2022

Αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στη διαβαλκανική σύνοδο Balkan Forum που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2022 από το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης). Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο κοινό που παρευρισκόταν στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Read more…

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Φόρμα Επικοινωνίας

Skip to content