Ημερίδα | Workshop

Στόχος του Έργου – Όραμα

Βασικός στόχος του έργου ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ (ΕΞυπνες ερευνητικές Υποδομές για Προσβάσιμη καιΝοτόμο ανθρωπΟκεντρική πολιτιΣμική-ΤΟΥΡΙΣΤική Ανάπτυξη στη Στερεά Ελλάδα) είναι η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών που θα ενισχύσουν την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα, με επίκεντρο τον άνθρωπο, ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιστημονική αριστεία σε παγκόσμιο επίπεδο και καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή.

Το έργο ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ βασίζεται σε μια εξ’ολοκλήρου καινοτόμα ιδέα, η οποία θέτει τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στην υπηρεσία του πολιτισμού και του τουρισμού. Συγκεκριμένα, εγκαθιστά υπολογιστικές υποδομές, και υποδομές παρακολούθησης της υγείας και ευεξίας των τουριστών, για την ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν τους τουρίστεςπροσφέροντας:

  • Επαυξημένη εμπειρία διαδικτυακής περιήγησης
  • Επαυξημένη εμπειρία χρήσης τουριστικών υποδομών ή επιτόπιας περιήγησης
  • Επαυξημένη εμπειρία σε χρήστες/επισκέπτες με αναπηρίες (ΑΜΕΑ)

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις και λοιπές δράσεις

Workshop

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 30.10.2023 Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πράξης «ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ: ΕΞυπνες ερευνητικές Υποδομές για Προσβάσιμη καιΝοτόμο ανθρωπΟκεντρική πολιτιΣμική-ΤΟΥΡΙΣΤική Ανάπτυξη στη Στερεά Ελλάδα» Λαμία | Τρίτη, 31.10.2023 Την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16:00, Read more…

Συνάντηση

Η 10η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Φόρμα Επικοινωνίας

Skip to content