ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (5)

 1. Dimas, G., Cholopoulou, E., & Iakovidis, D. K. (2023). E pluribus unum interpretable convolutional neural networks. Scientific Reports13(1), 11421.
 2. Tsokani, A., Dimopoulos, T., Vourazanis, E., Strimpakos, N., Billis, E., Pepera, G., & Kapreli, E. (2023). Barriers and Facilitators for Therapeutic Green Exercise in Patients with Chronic Conditions: A Qualitative Focus Group Study. Applied Sciences, 13(18), 10077. https://doi.org/10.3390/app131810077
 3. Dimas, G., & Iakovidis, D. K. (2023). Virtual Grid Mapping for Visual Size Measurements. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 72, 2023, doi: 10.1109/TIM.2023.3269109
 4. Diamantis, D. E., Gatoula, P., Koulaouzidis, A., & Iakovidis, D. K. (2023). This Intestine Does Not Exist: Multiscale Residual Variational Autoencoder for Realistic Wireless Capsule Endoscopy Image Generation. IEEE Access, 12, 25668, https://ieeexplore.ieee.org/document/10438422
 5. Tsounia, E. A., Chandolias, K., Stefanouli, V., & Strimpakos, N. (2022). Cross-cultural adaptation of the spa therapy checklist (SPAC) in Greek. International Journal of Biometeorology, 1-11.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ (33)

 1. G. Triantafyllou, G., P. Kalozoumis, D. Iakovidis, “Wave-shaping Neural Activation for Improved 3D Model Reconstruction from Sparse Point Clouds,” in Proc. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS), Lecture Notes in Computer Science, Kumamoto, Japan, 2023
 2. G. Dimas, P. Gatoula, D. Iakovidis, “A Single Image Neuro-Geometric Depth Estimation,” in Proc. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS), Lecture Notes in Computer Science, Kumamoto, Japan, 2023
 3. Χανδόλιας Κ. (2023) Καινοτομία στη σύγχρονη παιδιατρική υδροαποκατάσταση, 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 12-14 Μάϊου 2023, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 4. A. Tsokani and N. Strimpakos, Aquatic therapeutic exercise in patients with lymphedema: a review of systematic reviews, 29th ISL World Congress of Lymphology, 2023
 5. G. Sovatzidi, and D. K. Iakovidis, “Interpretable EEG-based Emotion Recognition using Fuzzy Cognitive Maps,” in Proc. Medical Informatics Europe (MIE), Public Health and Informatics, IOS Press, 2023 (accepted)
 6. G. Sovatzidi, M. Vasilakakis, D. K. Iakovidis, “Towards the Interpretation of Multi-label Image Classification using Transformers and Fuzzy Cognitive Maps,” IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 2023
 7. G. Dimas, A. Koulaouzidis, and D.K. Iakovidis, “Co-Operative CNN for Visual Saliency Prediction on WCE Images.” In Proc. ICASSP 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2023.
 8. E. Vourazanis, A. Tsokani, T. Dimopoulos, G. Tsatsakos, N. Strimpakos, E. Billi, E. Kapreli, Barriers and Facilitators for Green Exercise in Patients with chronic conditions: a focus group study. World Physiotherapy Congress, 2023
 9. A. Tsokani, V. Stefanouli, E. Kapreli, N. Strimpakos, The Effects of Green Exercise on the Physical and Mental Health of People with Chronic Diseases, A Systematic Review. World Physiotherapy Congress, 2023
 10. V. Stefanouli, K. Chandolias, E.A. Tsounia, T. Dimopoulos, G. Tsatsakos, N. Strimpakos. “Translation, cross-cultural adaptation and test-retest reliability of the Greek version of BAGE questionnaire.” World Physiotherapy Congress, 2023
 11. K. Chandolias, E.A. Tsounia, V. Stefanouli, N. Strimpakos. “Translation and cross-cultural adaptation of the STARD Assessment List (Standards for reporting studies of diagnostic accuracy).” World Physiotherapy Congress, 2023
 12. E.A. Tsounia, K. Chandolias, V. Stefanouli, N. Strimpakos, Cross-cultural adaptation of the Spa therapy checklist (SPAC) in Greek, World Physiotherapy Congress, 2023
 13. E.A. Tsounia, K. Chandolias, G. Tsatsakos, N. Strimpakos, Objective and subjective assessment in balneotherapy: a systematic review, World Physiotherapy Congress, 2023
 14. Stefanouli, V., & Strimpakos, N. (2023). Virtual Green Exercise on Treadmill: A Critical Review of its Effects on Physical and Mental Health. 5th International Physiotherapy Scientific Conference, Thessaloniki, 12-14 May
 15. Sovatzidi, G., Vasilakakis, M. D., & Iakovidis, D. K. (2022, July). Fuzzy Cognitive Maps for Interpretable Image-based Classification. In 2022 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) (pp. 1-6). IEEE.
 16. Tsounia E., Chandolias K., Tsokani A., Stefanouli V., Strimpakos N., (2022). Investigation of the beneficial effect of balneotherapy in mental health conditions, AIJR Abstracts,33-34
 17. Τσούνια Ε., Χανδόλιας Κ., Στεφανούλη Β., Στριμπάκος Ν., (2022). Διαπολιτισμική Προσαρμογή και έλεγχος αξιοπιστίας της λίστας αξιολόγησης SPAC (Spa Therapy Checklist) στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας,27-29 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 18. Τσούνια Ε., Χανδόλιας Κ., Στριμπάκος Ν. (2022). Αντικειμενική και υποκειμενική αξιολόγηση στην ιαματική θεραπεία: Μια συστηματική ανασκόπηση στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας,27-29 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 19. Triantafyllou, G., Dimas, G., Kalozoumis, P. G., & Iakovidis, D. K. (2022). Reconstruction of Cultural Heritage 3D Models from Sparse Point Clouds Using Implicit Neural Representations. In Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges (Ser. Lecture Notes in Computer Science). Montréal, Canada; Springer.
 20. Kalozoumis, P. G., Dimas, G., Triantafyllou, G., & Iakovidis, D. K. (2022) A framework for the development of intestinal digital twins integrating machine learning and multiphysics modelling – Virtual Physiological Human Conference, 2022, Porto, Portugal
 21. Tsokani, A., Stefanouli, V., Tsounia, E. A., Chandolias, K., & Strimpakos, N. (2022). The Effects of Exercise on Mental Health of Breast Cancer Patients. AIJR Abstracts, 29-30.
 22. Τσοκανή Α., Στριμπάκος Ν. (2022). Χρόνια κόπωση και deconditioning. Η Ογκολογία το 2022. 7 & 8 Οκτωβρίου, Αθήνα.
 23. Stefanouli, V., Tsokani, A., Chandolias, K., Tsounia, E. A., & Strimpakos, N. (2022). The effects of green exercise in mental health. AIJR Abstracts, 39-40.
 24. Στεφανούλη Β., Τσοκανή Α., Ιακωβίδης Δ., & Στριμπάκος Ν. (2022). Εφαρμογή προσαρμοστικών παρεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο (JITAIs) μέσω smartphones για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και βελτίωση της υγείας. 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 27-29 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 25. Sovatzidi, G., Vasilakakis, M. D., & Iakovidis, D. K. (2022, September). IF3: An Interpretable Feature Fusion Framework for Lesion Risk Assessment Based on Auto-constructed Fuzzy Cognitive Maps. In Cancer Prevention Through Early Detection: First International Workshop, CaPTion 2022, Held in Conjunction with MICCAI 2022, Singapore, September 22, 2022, Proceedings (pp. 77-86). Cham: Springer Nature Switzerland.
 26. Sovatzidi, G., Vasilakakis, M. D., & Iakovidis, D. K. (2022, October). Automatic Fuzzy Graph Construction For Interpretable Image Classification. In 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) (pp. 3743-3747). IEEE.
 27. Chandolias, K., Tsounia, E. A., Stefanouli, V., Tsokani, A., & Strimpakos, N. (2022). The Effect of Hydrotherapy in Mental Health and Quality of Life of Various Diseases. AIJR Abstracts, 31-32.
 28. Χανδόλιας Κ., Τσούνια Ε., Στεφανούλη Β., Δημόπουλος Θ., & Στριμπάκος Ν. (2022). Μετάφραση και διαπολιτισμική προσαρμογή της λίστας αξιολόγησης STARD (Standards for Reporting studies of Diagnostic accuracy). 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 27-29 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 29. Vasilakakis, M., Sovatzidi, G., Dimas, G., & Iakovidis, D. K. (2022, October). Towards the Interpretation of Convolutional Neural Networks for Image Classification Using Fuzzy Sets. In 2022 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC) (pp. 2912-2917). IEEE.
 30. Sovatzidi, G., Vasilakakis, M., & Iakovidis, D. K. (2022). Constructive Fuzzy Cognitive Map for Depression Severity Estimation. Studies in health technology and informatics, 294, 485-489.
 31. Diamantis, D. E., Gatoula, P., & Iakovidis, D. K. (2022, June). EndoVAE: Generating Endoscopic Images with a Variational Autoencoder. In 2022 IEEE 14th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP) (pp. 1-5). IEEE.
 32. Gatoula, P., Dimas, G., Iakovidis, D. K., & Koulaouzidis, A. (2021, June). Enhanced CNN-Based Gaze Estimation on Wireless Capsule Endoscopy Images. In 2021 IEEE 34th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS) (pp. 189-195). IEEE.
 33. Vasilakakis, M. D., Iakovidis, D. K., & Koulaouzidis, G. (2021, May). A Constructive Fuzzy Representation Model for Heart Data Classification. In MIE (pp. 13-17).

Skip to content