• Συνάντηση
  Η 10η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.
 • Συνάντηση
  Η 9η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.
 • Συνάντηση
  Η 8η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.
 • Συνάντηση
  Η 7η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.
 • Συνάντηση
  Η 6η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.
 • Δοκιμή εξοπλισμού
  Η ερευνητική μας ομάδα εκπαιδεύτηκε στη χρήση του εξοπλισμού του έργου “‘Εξυπνος Τουρίστας”.
 • Συνάντηση
  Η 5η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.
 • Συνάντηση Ειδικών
  Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε συνάντηση ειδικών με σκοπό την επιλογή των μονοπατιών στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που μπορούν να επιλεχθούν για την εφαρμογή πράσινης άσκησης με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.
 • Συνάντηση
  Η 4η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου ενώ παράλληλα ανταλλάξανε απόψεις σχετικά με τον τρόπο συνδεσιμότητας των υποσυστημάτων του έργου.
 • Συνάντηση
  Εν μέσω πανδημίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τρίτη συνάντηση του έργου μέσω τηλεδιάσκεψης όπου και συζητήθηκε η πρόοδος σχετικά με τα πρώτα παραδοτέα του έργου.
 • Συνάντηση
  Εν μέσω πανδημίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη συνάντηση του έργου μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Kick-off
  Εν μέσω πανδημίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη συνάντηση του έργου μέσω τηλεδιάσκεψης.
Skip to content