Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Ιακωβίδης, Καθηγητής

Τεχνικός Διευθυντής: Δρ. Παναγιώτης Καλοζούμης

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νικόλαος Στριμπάκος, Καθηγητής

Skip to content