Η 10η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, συζητήθηκε η πρόοδος στα παραδοτέα του έργου.

Skip to content