Η ομάδα του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, πραγματοποίησε δράση συλλογής οπτικοακουστικού υλικού από μονοπάτια της Στερεάς Ελλάδας τα οποία είναι ιδανικά για τουρισμό υγείας και ευεξίας. Η πρώτη επίσκεψη ήταν στα μονοπάτια της Παύλιανης.

Skip to content